Όταν περιμένω να σε δω, μπορώ να καταλάβω πως κάποιος μπορεί να ακούσει την ησυχία. Να...