Φωτογραφία: Θάσος 2020, Λιμένας


Όλα όσα ζήσαμε,

όλα όσα αγαπήσαμε,

όλα όσα είπαμε δικά μας,

θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας

μ’ άλλους να τα ζουν,

άλλους να τ΄ αγαπούν,

άλλους να τα λεν δικά τους.

 

ΠΗΓΗ: toixou tou eterou