Όλο του το σώμα αντιδρούσε. Έτρεμε, ίδρωνε, πονούσε. Όπως την εποχή που αναγκάστηκε να κόψει το...