ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ιστότοπος iTravelPoetry.com προκηρύσσει Πανελλήνιο διαγωνισμό πεζογραφίας με ελεύθερο θέμα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.  Δικαίωμα...