Δε θέλω να γνωρίζω πάρα πολύ τους ανθρώπους. Όλα προς τι; Ζήσαμε παιδικά χρόνια, νιότη...