Αλληλεγγύη Είναι εκεί δεν μπορώ ν’ αλλάξω με δυο μεγάλα μάτια πίσω απ’ το κύμα από...