Δε πρέπει να με δει να κλαίω το παιδί Γιατί το παιδί Δε πρέπει να πάρει...