Γέρνουμε τη πλάτη μας μπροστά

Σταυρώνουμε τα πόδια μας

Και καθόμαστε καμπούρηδες

Σάμπως έτσι θα πονάμε λιγότερο.

Καπνίζουμε απανωτά τσιγάρα

Για να ξεπλύνουμε

Ποιος ξέρει τι απ’όλα;

Πατάμε όμως τις γόπες μας

Προσεκτικά

Να πέσουν δίπλα σε άλλες γόπες

Γιατί μάθαμε γρήγορα

Ότι μόνο η συντροφιά

Σε σώζει κάπως

Ακόμα και  αν είσαι πατημένος

βαριά σε ένα πάτωμα