Έκανα να σ’ αγγίξω με τ’ αγκαθωτά μου χέρια δείλιασα – δείλιασες κι εσυ πήρα πίσω...