Α η νύχταις του Γεννάρη αυτουνού, που κάθομαι και ξαναπλάττω με τον νου εκείναις ταις στιγμαίς...