Και ξαφνικά την στιγμή που όλος σχεδόν ο κόσμος έχει παγώσει αναμένοντας την εξέλιξη της πανδημίας...