Η ιδέα του να σου μοιάσω, κάπως με καθυσήχαζε, ήταν κι αυτός ένας τρόπος να σε...