Όταν λησμονείς τα χελιδόνια  μη θρηνείς την άνοιξη          που δεν ήρθε και όταν...