«Θά σοῦ φανεῖ ἴσως περίεργο ἀλλά στή φυλακή ἡ ζωή συνεχίζεται ὅπως τότε. Οἱ περιορισμοί εἶναι...