Σε μια ανηλεή αναβολή
Μέσα σε συρτάρια που
από καιρό κηρύττουν εκεχειρία με ξεχασμένα αντικείμενα
Πάνω σε τετράδια σημειωμένα
Ακόμη, σε οπισθόφυλλα
Κλειδώσαμε τον πόθο μας
Έτσι πρόχειρα
τον κλείσαμε κάπου
Γράφοντάς τον
Φυλάσσοντάς τον
Μη νοήσει κανείς
Ότι ποτέ δεν υπήρξε

Μη κατηγορηθούμε
πως δε τον είχαμε ποτέ
πως είναι δόλος της στιγμής
Να τος! Θα πω
Στα πιο ευτελή σημεία
βρίσκεται και βρισκόταν πάντα
Δανειζόμενος – μετά παρακλήσεως –
τη χαμέρπειά τους.

Αγνή Μπαγκέρη


Εικόνα: Hermes Berrio, Alexa do the laundry, 2020