Ο όρος «περιθωριακός» είναι αρκετά ρευστός και αμφιλεγόμενος ανάλογα με την εποχή κατά την οποία επιχειρείται...