Όλες μου οι παιδικές αναμνήσεις από οικογενειακά roadtrips έχουν ένα κοινό μουσικό μοτίβο: το «πήγαινε» χαρακτηριζόταν...