Το να ξεφεύγει ο ποιητής από την περπατημένη, και να δημιουργεί με βάση τους δικούς του...