Τα μάτια σου. Πόσο σύνηθες το καστανό τους χρώμα. Πόσο σπάνιο το βλέμμα τους. Κοιτάς δυο...