Τα μάτια σου.

Πόσο σύνηθες το καστανό τους χρώμα.

Πόσο σπάνιο το βλέμμα τους.

Κοιτάς δυο όμορφα μενεξεδιά μάτια.

Προδίδουν μια αβεβαιότητα ολοκλήρωσης.

Σε κοιτούν δυο όμορφα μενεξεδιά μάτια.

Ανταποδίδεις με μια ψευδαίσθηση νοσταλγίας.

Αγαπάς δυο όμορφα μενεξεδιά μάτια.