Και ξαφνικά φυλακιστήκαμε, αν και είμαστε ελεύθεροι.
Όσα κάποτε βαριόμασταν, τώρα αναπολούμε.
Χαμόγελα που μόνο φανταζόμαστε, γιατί είναι καλά κρυμμένα.
Άνθρωποι που αγαπιόμαστε, αλλά αγκαλιές δε δίνουμε.
Καχύποπτοι και απόμακροι , σαν κάποιος μας πλησιάζει.
Ελεύθεροι είμαστε, αλλά μέσα μας φόβος.
Πού είναι η ελευθερία τελικά;