Αν υπάρχει ένα τραγούδι από τα παλιά που ακόμα προκαλεί σκιρτήματα στην καρδιά μας και αξίζει...