«Πρόκειται για εξατομίκευση, διαίρεση, υποδιαίρεση της εξουσίας, η οποία φτάνει μέχρι τον ελάχιστο πυρήνα της ατομικότητας»