κανείς καμιά και τίποτα

δε γνωρίζει τις λεπτομέρειες του

προσώπου μου

καλύτερα από τις οθόνες.

ως τώρα πρέπει να έχουν

απομνημονεύσει την παραμικρή μου

αντίδραση,

χωρίς βέβαια να τις συνδέουν με κάποια

σημασία.

όχι, αυτές απαντούν με νέα δεδομένα

με καινούρια βίντεο οι ίδιες ειδήσεις

κι άλλες προτάσεις κάθε δεύτερο μια

ανανέωση και

μ α ζ ί  κ α τ ρ α κ υ λ ά μ ε  π ρ ο ς  τ η ν

πληροφοριακή παχυσαρκία.

το βράδυ μπορώ να ακούσω τον ήχο που

κάνει το κινητό στην πρίζα.

κόκκινα λαμπάκια παραμονεύουν στο

σκοτάδι και είμαστε περικυκλωμένοι – τι

κάνεις;

Γυάλινα χάδια

Νευρικά τινάγματα

της παγωμένης ίριδος.

Πότε θα βγάλουν οθόνες με καθρέφτη

-από αυτούς τους one-way που έχουν στα

ανακριτήρια που βλέπουμε στις ταινίες-

για να τρομάξουμε;

(η εικόνα προέρχεται από google images: https://wallpapercave.com/red-lights-wallpapers)

Αγαθή