«Πάντα θα τις γυρεύουμε,
Ακόμα και άθελα μας.
Πάντα εκεί θα βρίσκουμε,
Τα ομορφότερα κοχύλια»

Ανύπαρκτες Θάλασσες, Νίκος Παπάνας, Ποιητική Συλλογή Πρώτη Δημοτικού και άλλα, Εκδόσεις Ιωλκός.