Η Γη έχει επιδερμίδα

και αυτή η επιδερμίδα έχει ασθένειες.

Μια από αυτές τις ασθένειες λέγεται

“άνθρωπος”.

____________________________

Φ. Νίτσε