Θέλουν να τους μιλάς τα σπίτια,

να τους μαθαίνεις αριθμητική·

ποιοί έφυγαν, ποιοί έμειναν.

Να τούς αφήνεις τα μάτια,

να ‘χουν

να δακρύζουν.

_________________
Κ. Γ. Καρυωτάκης