"Η γήρανση του πευκοδάσους σε συνδυασμό με τη διαρκή συσσώρευση ξύλων, τα οποία αποτελούν καύσιμη ύλη,...