Τις τελευταίες μέρες των διακοπών τις περνάμε με τι άλλο; Με βιβλία! Παρακάτω μερικές προτάσεις μας...