«Οι μόνοι άνθρωποι που καταλήγουν
σε μέρη μαγικά,

είναι εκείνοι που
αφήνονται να χαθούν.»

Χ. Ν. Θόρω