Είμαστε λίγοι, ελάχιστοι
μπροστά στη θέα της αγάπης
που δεν έχει σχήμα,
δεν έχει κόκαλα να γλείψουμε
ξεγελώντας την πείνα μας,
δεν έχει ύλη
να πιάσουμε για να πιστέψουμε.

Εμείς μάθαμε μόνο από αγγίγματα,
από γραπώματα μόνο
και αφές.

Όλοι κι ο καθένας
Θωμάδες
Άπιστοι,
Ανικανοποίητοι
και λίγοι, ελάχιστοι
στη θέα μιας αγάπης
που στέλνουμε γραμμή στον σταυρό,
μα εκείνη
κάθε τόσο ανασταίνεται
μέχρι να εξασκηθούμε
σε μια πίστη
πέρα από δέκα δάχτυλα
και δύο μάτια.