«Ω που έζησα μια ζωή συγκεχυμένη,ακαθόριστη σαν όνειρα που το ξεχνάς το πρωίκαι μετά το ξαναθυμάσαι,μέχρι...