Οι μέρες του Σεπτέμβρη έφυγαν∙ περπάτησαν, χάθηκαν στο άπειρο. Ότι ήταν να κάνουμε το μετανιώσαμε. Καλύτερα...