Μικρό κορίτσι κρατάς μια στάλα ουρανό. Πότε γαλανό, πότε γκριζωπό σε ξενικό καιρό. Πλεξούδες στα μαλλιά...