Φεστιβάλ…Με το που ακούω αυτή τη λέξη, ξυπνάει μέσα μου μία άλλη λέξη: “γιορτή” και δίπλα...