Στους έρωτες που μας γέννησαν, στους έρωτες που μας πέθαναν.

Στους έρωτες που προδώσαμε, στους έρωτες που μας σταύρωσαν.

Στους έρωτες που ξεχάσαμε και σ’ αυτούς που δεν καταφέραμε να ξεχάσουμε.

Στους έρωτες που μας θάψανε και που θάψαμε σπόρο σε χώμα.

Στους ήρωες έρωτες, στους έρωτες τους δειλούς.

Στους έρωτες τους στιγμιαίους, στους έρωτες τους διαρκείς.

Στους έρωτες τους αγγελικούς, στους έρωτες τους σεληνιασμένους.

Στον έρωτα τον θείο, στον έρωτα τον ανθρώπινο.

Στον έρωτα τελοσπάντων που δίχως του δεν θα υπήρχε ίχνος ζωής επί της γης της αγαθής

και θα ήτο σκότος.