Κοίτα, μπορώ να γίνω ένα σύννεφο λευκό. Η υπόσχεση ότι κάποτε θα βρέξει και η σιγουριά...