Ενώ εσύ μ’ αγαπούσες, την αγάπη μου σου χάριζα! Ενώ εσύ μ’ αγαπούσες, στα ουράνια πετούσα!...