Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παίρνει το όνομά του από έναν αρχαίο ελληνικό μύθο, τον μύθο...