Θυμάμαι ένα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα να μου λέει να μελετώ τις αφιερώσεις. Έτσι θα μπορέσω να καταλάβω για την πραγματική αγάπη.

[…]

«Σ’ εκείνους που αγαπώ
και μ’ αγαπάνε χωρίς εξάρτηση

σ’ εκείνους που δεν φοβούνται
πως θα μας χωρίσουν οι δρόμοι

γιατί ξέρουν ότι θα ξανά συναντηθούμε –

σ’ εκείνους που το βάλαν πείσμα
να είναι ευτυχισμένοι.