Και πάλι λες δεν είναι δυνατό

όλες αυτές οι ευχές να ψεύδονται


και πάλι λες δεν είναι δυνατή

τέτοια πανταχόθεν σύμπτωση,


δεν είναι δυνατή τέτοια πανταχόθεν συμπαιγνία.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ, “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ” (απο τη συλλογη “Και τοτ᾽ εν ειναλιη Κυπρω, 1974)