Ανοίγω το τετράδιο με τις κιτρινισμένες σελίδες και διαβάζω: ‘’..ξαφνικά μες απ’ το απόλυτο σκοτάδι μπήκε...