Κουρελιασμένοι απ’ τ’ αγριεμένα κύματαπεταμένα υπολείμματα για πάντα από δω και μπρόςστο σκοτεινό θάλαμο της γηςμε...