Το συναίσθημα είναι το βίωμα της γνώσης Σε ένα αχνά φωτισμένο δωμάτιο, μία Κυριακή του χειμώνα...