Τετράγωνα μυαλά

Τετράγωνα πτυχία

Τετράγωνα κουτιά

Τετράγωνα οικοδομικά

 

Σχέσεις τριγωνικές

Σχέσεις παράλληλες

Σχέσεις τεθλασμένες

Σχέσεις ενίοτε ορθές

 

Άνθρωποι μοιρογνωμόνια

Άνθρωποι χάρακες

Άνθρωποι του μέτρου

Μέτριοι άνθρωποι

 

Στιγμές οξείες

Στιγμές αμβλείες

Στιγμές επίπεδες

Προς στιγμήν χάθηκαν τα ύψη

 

Φόβοι ζωής διχοτόμοι

Φόβοι των ονείρων μας διαβήτες

Φόβοι ελευθερίας και θάρρους διάμεσοι

 

Κι οι κύκλοι όλοι φαύλοι. Περίμετρός τους το άθροισμα των επιλογών μας, αυτών που δεν κάναμε. Παράδοξο πια να προσθέτεις όσα κάποτε από σένα θέλησαν να αφαιρούν. Το εμβαδόν τους μηδέν. Κι όμως, το πιο γεμάτο κενό. Ποτέ άλλοτε το οικόπεδοτων επιθυμιών μας δεν είχε ακριβέστερα οριοθετημένη περίφραξη.