Ο ιστότοπος iTravelPoetry.com προκηρύσσει 3ο Πανελλήνιο διαγωνισμό πεζογραφίας με ελεύθερο θέμα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.  Δικαίωμα...