«Να υπάρξω
θέλω
στο φως
πέρα από
τις σκοτεινές πόλεις που με
γέννησαν.»


Δάφνη Νικήτα, Επιθυμία, «Το μπλε δείπνο», Εκδόσεις Καστανιώτης