Να ελπίζεις,
να ελπίζεις πάντα πως ανάμεσα
εις τους ανθρώπους
που τους ρημάζει η τρομερή ευκολία
θα συναντήσεις
απαλές ψυχές με τρόπους
που τους διέπει καλοσύνη
πόθος ευγένειας, ηρεμία.