Δυο βδομάδες
μ’έχεις με το στήθος ανοιχτό.
Ή άφησέ την μέσα,
ή πάρτην.
Να τελειώνουμε.


Κ. Παπαπρίλης Πανάτσας – Πέντε λεπτά ακόμα