Λυρική κάνουν την όψη σου τα φυτά που σε συνομιλούνε·
ένα έγχορδο αεράκι μπλέκεται ανάμεσα στις ανθισμένες νεραντζιές και
σφυγμομετρά το στερέωμα·
έγχρωμες είναι οι παλίρροιες του γέλιου σου, πολυσήμαντες·
πάλλονται σαν ακόντια στον στόχο τους τα λόγια·
έρεβος σκεπάζει την απουσία σου όταν υπάρχει·
αναζητώ μια σκέψη που να μην καταλήγει λάθος και που δίνει νόημα στις ώρες που σ’ έχω..

________________________________________________

Έγχρωμες Είναι Οι Παλίρροιες Του Γέλιου Σου – Στρατής Παρέλης